natječaji

SUDJELUJ U RADU UDRUGE

Udruga KOLEKTIV4B kreativnim ljudima nudi priliku da prijave svoje projekte i ideje na tematske natječaje, te na taj način sudjeluju u što kvalitetnijem radu Udruge.