Diverterra

Jedna od bitnih funkcija Zavoda za zaštitu okoliša i prirode je i podizanje svijesti javnosti o važnosti zaštite prirode i okoliša. Zavod radi programe uključivanja javnosti u inventarizaciju zaštićenih, važnih vrsta „Jeste li ih vidjeli?“ ili dojavu o prisutnosti invazivnih vrsta, organizira događanja povezana uz važne datume zaštite prirode, sudjeluje u informativnim programima koji su vezani uz zaštitu prirode i okoliša te organizira i druge aktivnosti informiranja i uključivanja javnosti. 

Mobilna izložba Diverterre pokriva teme zaštite prirode i okoliša s dodatnim fokusom na jednu od najvećih ugroza – klimatske promjene. Zamišljena je kao prenosiva izložba s multimedijalnim sadržajima u proširenoj stvarnosti na tabletima i panelima, uz korištenje didaktičkih pomagala te kroz popratnu radionicu kako bi se korisnicima približile teme i sadržaj izložbe. Sadržaji izložbe su namijenjeni za predškolski i rani školski uzrast (niži razredi osnovne škole).

U mobilnoj komponenti obrađeno je 7 modula („Uvriježeni način života“, „More“, „Slatkovodni ekosustavi“, „Šumski ekosustavi“, „Krški i planinski ekosustavi“, „Vrijeme, klima i klimatske promjene“ i „Održivi razvoj: Moć pojedinca i moć zajednice“) koji su predstavljeni kroz 29 tema. Detaljnije o sadržaju pročitajte na letku.

Svih 29 tema prikazano je na 18 panela kroz grafiku, animaciju, naraciju i interakciju primjerenu mlađem uzrastu posjetitelja. Teme mobilne izložbe narativno predstavljaju animirani likovi 7 životinja (avatara) – jež, morska kornjača, vidra, ris, dinarski voluhar, medvjed i pčela.

Za pokretanje multimedijalnog interaktivnog sadržaja koristi se multimedijalni vodič s proširenom stvarnosti (AR). Kako bi se aktivirala naracija sadržaja s panela, mali korisnici moraju pronaći sliku avatara (životinje) na panelu i usmjeriti tablet prema njoj. Analizom video sadržaja s kamere tableta aplikacija u stvarnom vremenu prepoznaje panel i pomoću modula proširene stvarnosti (AR) pretvori sliku avatara na panelu u animirani lik koji se obraća korisniku. Slika avatara oživi, prijeđe iz panela u tablet i pokrene određenu konverzaciju s korisnikom. Tijekom iznošenja priče teme, uz avatara se pojavljuju animacije i slike koje ilustriraju njegovu priču.